keskiviikko 2.12.2020 | 11:51
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Kuntalaisaloite: Lestijärven rantatonteille pitäisi sallia enemmän rakennuksia

Kaisa Suomala
Ti 17.11.2020 klo 20:28

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jari Kangasvieri on tehnyt Lestijärven kunnalle kuntalaisaloitteen ranta-asemakaavan rakennusoikeuden nostamiseksi.

Aloitteessa esitetään, että kaavan alueella oleville rakennuspaikoille saisi rakentaa kaavan nyt sallimien rakennusten lisäksi esimerkiksi huvimajan ja puukatoksen. Tämän lisäksi tontilla ennestään olevia tai sinne siirrettyjä vanhoja maatalousrakennuksia tai alueen kulttuurihistoriaan liittyviä rakennuksia ei laskettaisi mukaan rakennusoikeuden kokonaismäärään.

Aloitteen taustalla on Lestijärven vuonna 2000 hyväksytty ranta-asemakaava, jonka mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kolme rakennusta, kerrosalaltaan yhteensä enintään 120 kerrosneliömetriä.

Vuonna 2010 kaavan rakennusoikeutta on muutettu niin, että rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kolme rakennusta, kerrosalaltaan mantereella 140 ja saarissa 90 kerrosneliömetriä. Mantereella erillisen saunan maksimikoko on 30 neliötä ja varaston 30 neliötä. Saarissa molemmat vastaavat maksimikoot ovat 20 kerrosneliömetriä.

Aloitteessa esitetään, että ranta-asemakaavaa muutettaisiin siten, että rakennuspaikalle saisi rakentaa nykyisen kaavan mahdollistamien rakennusten lisäksi muita rakennuksia.

Näitä rakennuksia olisivat enintään 15 neliön suuruinen katos, esimerkiksi huvimaja, jota ei lasketa kokonaiskerrosalaan. Sen tulisi sijaita 15 metrin etäisyydellä rantaviivasta, mutta maisemallisin perustein se voisi olla lähempänäkin mutta vähintään 5 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Rakennus tulisi sopeuttaa maisemaan ja sen seinien pinta-alasta vähintään 30 prosenttia tulisi olla aukkoa tai avattavaa lasia.

Lisäksi 30 metrin päähän rantaviivasta saisi rakentaa 20 kerrosneliömetrin suuruisen erillisen katoksen, esimerkiksi puuladon. Sen seinien pinta-alasta vähintään 30 prosenttia pitäisi niin ikään olla aukkoa tai avattavaa lasia.

Siirrettävät vanhat rakennukset saisivat olla enintään 15 neliön laajuisia.

Aloitteen perusteluissa kerrotaan, että huvimajojen rakentaminen parantaa lomarakennuksen viihtyvyyttä ja nykyistä suurempia puuvarastoja tarvitaan energiahuollon mahdollistamiseksi. Lisäksi vanhojen rakennusten vaaliminen tukee Lestijärven alueen kulttuuriperinnettä.

Lestijärven kunnanhallitus siirsi asian valmistelun tekniselle lautakunnalle.

#