perjantai 5.3.2021 | 18:40
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Kaikki syytteet hylättiin Toholammin ja Lestijärven ympäristörikosasiassa

Kaisa Suomala
Pe 22.1.2021 klo 15:44 | päivitetty pe 16:15

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Finn Springiä ja muita sen tuntumassa toimivia yrityksiä vastaan nostetut rikossyytteet ympäristön turmelemisesta on hylätty Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Neljää yritystä ja yhteensä viittä niiden johtohenkilöä syytettiin ympäristön turmelemisesta Lestijärvellä ja Toholammin Härkänevalla sijaitsevilla tuotantolaitoksilla.

Syytettynä olivat Härkänevalla toimivat yritykset Finn Spring Oy, Leader Snack Factory Oy, Lylyn Pisara Oy ja konkurssiin ajautunut Bullberry Oy. Finn Spring Oy:ta syytettiin ympäristön turmelemisesta myös Lestijärven tehtaalla.

Asiassa on ollut pääasiassa kyse vastaajien Lestijärvellä ja Toholammilla sijaitsevissa tuotantolaitoksissa syntyneiden jätevesien väitetystä johtamisesta ojiin ja vesistöihin rikoslain tarkoittamalla tavalla ilman laissa edellytettyä ympäristölupaa tai myönnettyjen lupien vastaisesti siten, että toiminta on ollut omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista.

Syytekohtia oli neljä ja ne kaikki hylättiin. Hylkäämispäätöksen perustelut vaihtelivat kohdittain. Yhteistä niille oli se, että toiminnan ei katsottu olevan tahallista tai törkeän huolimatonta.

Kaikissa syytekohdissa on kyse samankaltaisesta teosta. Syytteiden mukaan juomia ja elintarvikkeita tuottaneet yhtiöt ovat johtaneet tehtailtaan jätevesiä luontoon puhdistamattomina tai puutteellisesti puhdistettuina useiden vuosien ajan 2000-luvulla.

Päästöt katsottiin enimmäkseen toteennäytetyksi, mutta vastaajien tahallista syyllistymistä rikokseen ei.

Finn Springin Lestijärven ja Toholammin tuotantolaitosten osalta katsottiin, että yrittäjät olivat toimineet ympäristöasioissa viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ympäristöhaittoja ei sen takia voinut lukea yrityksen syyksi.

Lestijärven tuotantolaitokselle oli saatu ympäristölupa Lestijärven kunnalta. Toholammin tuotantolaitokselle ympäristölupaa oli haettu, mutta hakemus oli juuttunut viranomaiskäsittelyyn. Käräjäoikeus katsoi kohtuuden ja laillisuusperiaatteen nimissä aiheelliseksi todeta, että vastaajat eivät ole syyllistyneet tahalliseen rikokseen eivätkä ole toimineet törkeän huolimattomasti.

Samankaltaiseen perusteluun päädyttiin myös Leader Snack Factoryn kohdalla. Sen tuotantotilat oli rakennuttanut Toholammin Kehitys Oy, jolta Leaderin edustajat olivat nimenomaisesti toivoneet tuotantoon sopivaa jätevesien käsittelyjärjestelmää. Leaderin ei katsottu syyllistyneen toiminnassaan tahalliseen rikokseen eikä toimineen myöskään törkeän huolimattomasti.

Bullberryn osalta syytteen hylkäämiseen johti toiminnan pienimuotoisuus sekä se seikka, että Toholammin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on käynyt kymmeniä kertoja kiinteistöllä eikä ole havainnut puutteita jätevesien käsittelyssä tai ohjeistanut toiminnanharjoittajaa hakemaan ympäristölupaa.

Asian ratkaisivat käräjätuomarit Hasse Häkki ja Sanna-Mari Haapaniemi sekä käräjänotaari Ville Kari. Kari oli tuomiosta eri mieltä.

Eri mieltä ollut käräjänotaari Ville Kari katsoi, syytteitä ei olisi tullut hylätä. Keskeisenä perusteena eriävälle näkemykselle oli se, että viimekätinen vastuu ympäristölupa-asioista kuuluu toiminnanharjoittajalle eikä viranomaiselle.

LUE MYÖS NÄMÄ:

19.12.2020 Syyttäjä alensi vaatimuksiaan ympäristön turmelemisrikoksista Toholammilla ja Lestijärvellä – Sakkoja ehdollisen vankeuden sijaan

15.12.2020 Syyttäjä vaatii sakkoja yrityksille ja ehdollista vankeutta osalle johtohenkilöstä – Ympäristön turmelemisrikoksia Toholammilla ja Lestijärvellä on varauduttu käsittelemään koko viikko Pohjanmaan käräjäoikeudessa

#